10 fdisk-opdrachten om Linux-schijfpartities te beheren (2023)

fschijfbetekent "vaste schijfofschijf formatteren") is een meest gebruikte op de opdrachtregel gebaseerde hulpprogramma voor schijfmanipulatie voor eenLinux/Unixsystemen. Met behulp van de fdisk-opdracht kunt u partities op een harde schijf bekijken, maken, vergroten of verkleinen, verwijderen, wijzigen, kopiëren en verplaatsen met behulp van de eigen gebruiksvriendelijke op tekst gebaseerde menugestuurde interface.

Deze tool is erg handig voor het creëren van ruimte voor nieuwe partities, het organiseren van ruimte voor nieuwe schijven, het reorganiseren van oude schijven en het kopiëren of verplaatsen van gegevens naar nieuwe schijven. Hiermee kunt u maximaal vier nieuwe makenprimairpartitie en aantal logische (verlengd) partities, gebaseerd op de grootte van de harde schijf die u in uw systeem heeft.

10 fdisk-opdrachten om Linux-schijfpartities te beheren (1)

Dit artikel legt 10 basic uitfdisk-opdrachtenom een ​​partitietabel te beheren in op Linux gebaseerde systemen. Dat moet je zijnwortelgebruiker om de fdisk-opdracht uit te voeren, anders krijgt u een "opdracht niet gevonden" fout.

Voorzichtigheid- Maak, verwijder of wijzig geen partities. Tenzij je weet wat je doet!

1. Bekijk alle schijfpartities in Linux

De volgende basisopdracht geeft een overzicht van alle bestaande schijfpartities op uw systeem. De '-l'argument staat voor (een lijst van alle partities) wordt gebruikt met de fdisk-opdracht om alle beschikbare partities op Linux te bekijken. De partities worden weergegeven met de namen van hun apparaten. Bijvoorbeeld:/dev/sda,/dev/sdbof/dev/sdc.

[[emailprotected]~]# fdisk -lDisk /dev/sda: 637.8 GB, 637802643456 bytes255 heads, 63 sectoren/track, 77541 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux/dev/sda2 14 2624 20972857+ 83 Linux/dev/sda3 2625 4582 15727635 83 Linux/dev/sda4 4583 77541 586043167+ 5 Uitgebreid/dev/sda5 4583 5887 10482381 83 Linux/dev/sda6 5888 7192 10482381 83 Linux/dev /sda7 7193 7845 5245191 83 Linux/dev/sda8 7846 8367 4192933+ 82 Linux swap / Solaris/dev/sda9 8368 77541 555640123+ 8e Linux LVM

2. Bekijk specifieke schijfpartitie in Linux

Gebruik de optie ' om alle partities van een specifieke harde schijf te bekijken-l‘ met apparaatnaam. Met de volgende opdracht worden bijvoorbeeld alle schijfpartities van het apparaat weergegeven/dev/sda. Als u verschillende apparaatnamen heeft, schrijft u eenvoudig de apparaatnaam als/dev/sdbof/dev/sdc.

[[emailprotected]~]# fdisk -l /dev/sdaDisk /dev/sda: 637.8 GB, 637802643456 bytes255 heads, 63 sectoren/track, 77541 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux/dev/sda2 14 2624 20972857+ 83 Linux/dev/sda3 2625 4582 15727635 83 Linux/dev/sda4 4583 77541 586043167+ 5 Uitgebreid/dev/sda5 4583 5 887 10482381 83 Linux/dev/sda6 5888 7192 10482381 83 Linux/dev/sda7 7193 7845 5245191 83 Linux/dev/sda8 7846 8367 4192933+ 82 Linux swap / Solaris/dev/sda9 8368 77541 555640123+ 8e Linux LVM

3. Vink alle Beschikbare fdisk-opdrachten aan

Als u alle commando's wilt bekijken die beschikbaar zijn voor fdisk. Gebruik eenvoudig de volgende opdracht door de naam van de harde schijf te vermelden, zoals/dev/sdazoals hieronder weergegeven. De volgende opdracht geeft u uitvoer zoals hieronder.

[[emailprotected]~]# fdisk /dev/sdaWAARSCHUWING: DOS-compatibele modus is verouderd. Het wordt sterk aanbevolen om de modus uit te schakelen (commando 'c') en weergave-eenheden te wijzigen in sectoren (commando 'u'). Commando (m voor hulp):

Typ ‘M' om de lijst te zien van alle beschikbare commando's van fdisk die kunnen worden gebruikt/dev/sdaharde schijf. Daarna voer ik ‘M' op het scherm ziet u alle beschikbare opties voor fdisk die u kunt gebruiken op de/dev/sdaapparaat.

[[emailprotected]~]# fdisk /dev/sdaWAARSCHUWING: DOS-compatibele modus is verouderd. Het wordt sterk aanbevolen om de modus uit te schakelen (commando 'c') en weergave-eenheden te wijzigen in sectoren (commando 'u'). Commando (m voor hulp):MCommando actie a schakelen a opstartbare vlag b bewerken bsd disklabel c schakelen de dos-compatibiliteitsvlag d een partitie verwijderen l lijst bekende partitietypen m dit menu afdrukken n een nieuwe partitie toevoegen o een nieuwe lege DOS-partitietabel maken p de partitietabel afdrukken q afsluiten zonder wijzigingen op te slaan s maak een nieuwe lege Sun-disklabel aan t verander het systeem-ID van een partitie u wijzig display/entry-eenheden v verifieer de partitietabel w schrijf tabel naar schijf en sluit af x extra functionaliteit (alleen experts)Opdracht (m voor hulp):

4. Druk alle partitietabellen af ​​in Linux

Om alle partitietabellen van de harde schijf af te drukken, moet u zich bijvoorbeeld in de opdrachtmodus van een specifieke harde schijf bevinden/dev/sda.

[[emailprotected]~]#fdisk /dev/sda

Voer vanuit de opdrachtmodus 'P' in plaats van 'M' zoals we eerder deden. Als ik binnenkom ‘P', het zal het specifieke afdrukken/dev/sdapartitie tabel.

Commando (m voor hulp):PSchijf /dev/sda: 637,8 GB, 637802643456 bytes255 heads, 63 sectoren/track, 77541 cylindersUnits = cylinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux/dev/sda2 14 2624 20972857+ 83 Linux/dev/sda3 2625 4582 15727635 83 Linux/dev/sda4 4583 77541 586043167+ 5 Uitgebreid/dev/sda5 4583 5887 10482381 83 Linux/dev/sda6 5888 7192 10482381 83 Linux/dev/sda7 7193 7845 5245191 83 Linux/dev/sda8 7846 8367 4192933+ 82 Linux swap / Solaris/dev/sda9 8368 77541 555640123+ 8e Linux LVMCommand (m voor hulp):

5. Hoe een partitie in Linux te verwijderen

Als u een specifieke partitie wilt verwijderen (bijv/dev/sda9) van de specifieke harde schijf zoals/dev/sda. U moet hiervoor in de fdisk-opdrachtmodus zijn.

[[emailprotected]~]#fdisk /dev/sda

Voer vervolgens ‘D‘ om een ​​bepaalde partitienaam uit het systeem te verwijderen. Als ik binnenkom ‘D', het zal me vragen om het partitienummer in te voeren waaruit ik wil verwijderen/dev/sdaharde schijf. Stel dat ik nummer invoer '4'hier, dan zal het partitienummer worden verwijderd'4' (d.w.z./dev/sda4) schijf en toont vrije ruimte in de partitietabel. Binnenkomen 'w' om de tabel naar schijf te schrijven en af ​​te sluiten na het aanbrengen van nieuwe wijzigingen in de partitietabel. De nieuwe wijzigingen zouden pas plaatsvinden na de volgende herstart van het systeem. Dit kan gemakkelijk worden begrepen uit de onderstaande uitvoer.

[[emailprotected]~]# fdisk /dev/sdaWAARSCHUWING: DOS-compatibele modus is verouderd. Het wordt sterk aanbevolen om de modus uit te schakelen (commando 'c') en weergave-eenheden te wijzigen in sectoren (commando 'u'). Commando (m voor hulp):DPartitienummer (1-4):4Commando (m voor hulp):wDe partitietabel is gewijzigd! Aanroep van ioctl() om de partitietabel opnieuw te lezen. WAARSCHUWING: Het opnieuw lezen van de partitietabel is mislukt met fout 16: Apparaat of bron bezet. De kernel gebruikt nog steeds de oude tabel. De nieuwe tabel zal worden gebruikt bij de volgende herstart of nadat u partprobe(8) of kpartx(8) hebt uitgevoerd. Schijven synchroniseren. U hebt nieuwe mail in /var/spool/mail/root

Waarschuwing: Wees voorzichtig bij het uitvoeren van deze stap, want met de optie 'D' zal de partitie volledig van het systeem verwijderen en kan alle gegevens in de partitie verloren gaan.

6. Hoe maak je een nieuwe partitie aan in Linux

Als je nog vrije ruimte over hebt op een van je apparaten, zeg dan/dev/sdaen zou er een nieuwe partitie onder willen maken. Dan moet u zich in de fdisk-opdrachtmodus bevinden/dev/sda. Typ de volgende opdracht om naar de opdrachtmodus van een specifieke harde schijf te gaan.

[[emailprotected]~]#fdisk /dev/sda

Nadat u in de commandomodus bent gekomen, drukt u nu op "N” commando om een ​​nieuwe partitie onder te maken/dev/sdamet specifieke maat. Dit kan worden aangetoond met behulp van de volgende gegeven output.

[[emailprotected]~]# fdisk /dev/sdaWAARSCHUWING: DOS-compatibele modus is verouderd. Het wordt sterk aanbevolen om de modus uit te schakelen (commando 'c') en weergave-eenheden te wijzigen in sectoren (commando 'u'). Commando (m voor hulp):NCommando actie e uitgebreide p primaire partitie (1-4)e

Tijdens het maken van een nieuwe partitie, zal het je twee opties vragen 'verlengd' of 'primair' partitie maken. Druk op 'e' voor uitgebreide partitie en 'P' voor primaire partitie. Vervolgens wordt u gevraagd om de volgende twee invoergegevens in te voeren.

  1. Eerste cilindernummer van de aan te maken partitie.
  2. Laatste cilindernummer van de aan te maken partitie (Laatste cilinder, +cilinders of +maat).

U kunt de maat van de cilinder invoeren door toe te voegen "+5000M” in de laatste cilinder. Hier, '+' betekent toevoeging en5000Mbetekent grootte van nieuwe partitie (d.w.z5000MB). Houd er rekening mee dat u na het maken van een nieuwe partitie ‘w' opdracht om nieuwe wijzigingen in de partitietabel te wijzigen en op te slaan en ten slotte uw systeem opnieuw op te starten om de nieuw gemaakte partitie te verifiëren.

Commando (m voor hulp):wDe partitietabel is gewijzigd! Aanroep van ioctl() om de partitietabel opnieuw te lezen. WAARSCHUWING: Het opnieuw lezen van de partitietabel is mislukt met fout 16: Apparaat of bron bezet. De kernel gebruikt nog steeds de oude tabel. De nieuwe tabel zal worden gebruikt bij de volgende herstart of nadat u partprobe(8) of kpartx(8)Syncing disks hebt uitgevoerd.

7. Hoe een partitie in Linux te formatteren

Nadat de nieuwe partitie is gemaakt, sla dan niet over om de nieuw gemaakte partitie te formatteren met 'mkf's' bevel. Typ de volgende opdracht in de terminal om een ​​partitie te formatteren. Hier/dev/sda4is mijn nieuw gemaakte partitie.

[[emailprotected]~]# mkfs.ext4 /dev/sda4

8. Hoe de grootte van een partitie in Linux te controleren

Controleer na het formatteren van een nieuwe partitie de grootte van die partitie met de vlag 'S‘ (geeft de grootte weer in blokken) met de opdracht fdisk. Op deze manier kunt u de grootte van elk specifiek apparaat controleren.

[[emailprotected]~]# fdisk -s /dev/sda25194304

9. Hoe de partitietabelvolgorde te repareren

Als je een logische partitie hebt verwijderd en opnieuw hebt gemaakt, merk je misschien 'partitie niet in orde‘ probleem of foutmelding zoals ‘Partitietabelitems staan ​​niet in schijfvolgorde‘.

Wanneer bijvoorbeeld drie logische partities zoals (sda4,sda5Ensda6) zijn verwijderd en er een nieuwe partitie is gemaakt, zou je verwachten dat de nieuwe partitienaam zou zijnsda4. Maar het systeem zou het maken alssda5. Dit gebeurt omdat, nadat de partitie is verwijderd,sda7partitie was verplaatst alssda4en vrije ruimte verschuiven naar het einde.

Om dergelijke partitievolgordeproblemen op te lossen en toe te wijzensda4naar de nieuw gemaakte partitie, geef de 'X‘ om een ​​extra functionaliteitssectie in te voeren en voer vervolgens in ‘F'expert-opdracht om de volgorde van de partitietabel te corrigeren, zoals hieronder weergegeven.

[[emailprotected]~]# fdisk /dev/sdaWAARSCHUWING: DOS-compatibele modus is verouderd. Het wordt sterk aanbevolen om de modus uit te schakelen (commando 'c') en weergave-eenheden te wijzigen in sectoren (commando 'u'). Commando (m voor hulp):XExpert commando (m voor hulp):FKlaar. Expert-opdracht (m voor hulp):wDe partitietabel is gewijzigd! Aanroep van ioctl() om de partitietabel opnieuw te lezen. WAARSCHUWING: Het opnieuw lezen van de partitietabel is mislukt met fout 16: Apparaat of bron bezet. De kernel gebruikt nog steeds de oude tabel. De nieuwe tabel zal worden gebruikt bij de volgende herstart of nadat u partprobe(8) of kpartx(8)Syncing disks hebt uitgevoerd.

Na het rennen 'F' commando, vergeet niet te rennen 'w' opdracht om op te slaan en de fdisk-opdrachtmodus te verlaten. Zodra de partitietabelvolgorde is opgelost, krijgt u geen foutmeldingen meer.

10. Hoe de opstartvlag (*) van een partitie uit te schakelen

Standaard toont de fdisk-opdracht de opstartvlag (d.w.z. '*') symbool op elke partitie. Voer de volgende stappen uit als u de opstartvlag op een specifieke partitie wilt in- of uitschakelen.

[[emailprotected]~]#fdisk /dev/sda

Druk op 'P‘ opdracht om de huidige partitietabel te bekijken, zie je dat er een opstartvlag is (sterretje (*) symbool in oranje kleur) aan/dev/sda1schijf zoals hieronder weergegeven.

[[emailprotected]~]# fdisk /dev/sdaWAARSCHUWING: DOS-compatibele modus is verouderd. Het wordt sterk aanbevolen om de modus uit te schakelen (commando 'c') en weergave-eenheden te veranderen in sectoren (commando 'u'). Commando (m voor hulp): pDisk /dev/sda: 637.8 GB, 637802643456 bytes255 heads, 63 sectoren/ track, 77541 cylindersUnits = cylinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1*1 13 104391 83 Linux/dev/sda2 14 2624 20972857+ 83 Linux/dev/sda3 2625 4582 15727635 83 Linux/dev/sda4 4583 77541 586043167+ 5 Uitgebreid/dev/sda5 4583 5 887 10482381 83 Linux/dev/sda6 5888 7192 10482381 83 Linux/dev/sda7 7193 7845 5245191 83 Linux/dev/sda8 7846 8367 4192933+ 82 Linux swap / Solaris/dev/sda9 8368 77541 555640123+ 8e Linux LVM

Voer vervolgens het commando 'A‘ om de opstartvlag uit te schakelen, voer dan het partitienummer in ‘1' als (d.w.z./dev/sda1) in mijn geval. Hiermee wordt de opstartvlag op de partitie uitgeschakeld/dev/sda1. Hiermee wordt het sterretje (*) vlag.

Commando (m voor hulp):APartitienummer (1-9):1Commando (m voor hulp):PDisk/Dev/SDA: 637.8 GB, 637802643456 bytes255 Heads, 63 Sectoren/Track, 77541 Cilindersunits = Cilinders of 16065 * 512 = 8225280 BYTES Device Boot Boot Boot Block Blocks ID System/Dev/SDA1 1 13 104391 83 Linux/Dev/SDA2 14 2624 20972857+ 83 Linux/dev/sda3 2625 4582 15727635 83 Linux/dev/sda4 4583 77541 586043167+ 5 Uitgebreid/dev/sda5 4583 5887 10482381 83 Linux/dev/sda6 58 88 7192 10482381 83 Linux/dev/sda7 7193 7845 5245191 83 Linux/dev/sda8 7846 8367 4192933+ 82 Linux swap / Solaris/dev/sda9 8368 77541 555640123+ 8e Linux LVMCommand (m voor hulp):

Ik heb mijn best gedaan om bijna alle basiscommando's van fdisk-commando's op te nemen, maar toch bevat fdisk een verscheidenheid aan andere expertcommando's die je kunt gebruiken door 'X‘. Kijk voor meer informatie op ‘man fdisk' commando van de terminal. Als ik een belangrijke opdracht heb gemist, deel deze dan met mij via het commentaargedeelte.

Lees ook:

  1. 12 "df" -opdrachten om schijfruimte in Linux te controleren
  2. 10 handige "du" -opdrachten om schijfgebruik van bestanden en mappen te vinden

FAQs

Hoe de schijfpartitie in Linux te controleren? ›

fdisk-commando gebruiken

fdisk is een opdrachtregelprogramma waarmee u schijfpartities op Linux-systemen kunt bekijken en beheren. Om schijfpartities te bekijken, moet u de opdracht fdisk uitvoeren met de naam van het schijfapparaat als argument. De optie "-l" staat voor lijst en geeft de partitietabel weer voor de opgegeven schijf.

Hoe weet ik op welke partitie mijn Ubuntu staat? ›

Open het Activiteitenoverzicht en start Disks. In de lijst met opslagapparaten aan de linkerkant vindt u harde schijven, cd-/dvd-stations en andere fysieke apparaten. Klik op het apparaat dat u wilt inspecteren. Het rechterdeelvenster geeft een visueel overzicht van de volumes en partities die aanwezig zijn op het geselecteerde apparaat.

Wat is het fdisk-commando in Linux? ›

FDISK is een schijfhulpprogramma dat is opgenomen in alle versies van MS-DOS, Windows en Linux voor het formatteren of partitioneren van een harde schijf, of om verschillende delen ervan te verwijderen . FDISK is een extern hulpprogramma. Het wordt meestal gebruikt om een ​​harde schijf voor te bereiden en te partitioneren.

Hoe krijg ik toegang tot een andere partitie in de Ubuntu-terminal? ›

Gemounte partities bevinden zich in het bestandssysteem. Ze worden meestal gemount in de mappen /mnt/ of /media/ . typ df in de terminal om alle aangekoppelde partities weer te geven en waar ze zijn aangekoppeld. U kunt ook de toepassing Schijfhulpprogramma gebruiken om te zien waar elke partitie is aangekoppeld.

Hoe bekijk ik schijfpartities? ›

Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze pc en klik vervolgens op Beheren. Het venster Computerbeheer wordt geopend. Klik op Schijfbeheer. De lijst met beschikbare schijven en partities wordt weergegeven .

Hoe het koppelpunt in Linux te controleren? ›

Het findmnt-commando gebruiken

Ja, de opdracht "findmnt" is een andere manier om te controleren of een map een koppelpunt is op een Linux-systeem. Om een ​​specifiek koppelpunt te controleren, kunt u de optie -T gebruiken, gevolgd door het pad naar het koppelpunt.

Hoe vind ik mijn Linux-partitie op Windows 10? ›

Druk op Win + E-toetsen om de bestandsverkenner te openen en wijs vervolgens uw Linux-thuismap of -map toe aan Windows. Klik op Extra in het bovenste menu en selecteer Netwerkstation in kaart brengen. Selecteer de stationsletter in het vervolgkeuzemenu en klik op Bladeren om de map te selecteren die u wilt koppelen.

Waar wordt de partitietabel opgeslagen? ›

De partitietabel, die zich in het master-opstartrecord bevindt, bevat ingangen van 16 bytes, die elk een partitie beschrijven.

Hoe schijfruimte controleren in suse linux? ›

Linux df-opdracht

Het df-commando staat voor "disk-free" en toont de beschikbare en gebruikte schijfruimte op het Linux-systeem. df -T toont het schijfgebruik samen met het bestandssysteemtype van elk blok (bijv. xfs, ext2, ext3, btrfs, etc.)

Wat is het verschil tussen parted en fdisk? ›

parted is een alternatief commando voor fdisk . Het is een hulpprogramma dat we gebruiken om schijfpartities te manipuleren en helpt ons om ruimte te creëren voor nieuwe besturingssystemen, het schijfgebruik te reorganiseren en gegevens naar nieuwe harde schijven te kopiëren. parted heeft een betere functionaliteit dan fdisk, zoals het wijzigen van de grootte (verkleinen en uitbreiden van partities).

Wat doet het commando LS? ›

Het opdrachtregelcommando ls staat voor list en wordt gebruikt om de inhoud van een map (de namen van alle bestanden en mappen die zich in de aangegeven map bevinden) weer te geven. Als ls wordt gebruikt zonder mapaanduiding wordt met dit commando de inhoud van de huidige map weergegeven.

Wat doet CAT Linux? ›

Het cat-commando is een erg handig Linux-commando waarmee gebruikers de inhoud van bestanden kunnen samenvoegen en weergeven. De opdracht heeft meerdere vlaggen die eraan kunnen worden toegevoegd om de werking ervan te wijzigen.

Hoe het partitietype in Linux te veranderen? ›

Als u het type wilt wijzigen, drukt u op l voor een lijst met partitietypen en drukt u vervolgens op t om het type te wijzigen . Gebruik de standaardwaarden voor het partitienummer, eerste en laatste sectoren. Hierdoor wordt een partitie gemaakt die alle beschikbare ruimte op de schijf gebruikt. Als u een partitie wilt verwijderen, gebruikt u de opdracht d.

Hoe kom ik erachter op welke partitie Ubuntu is geïnstalleerd vanuit Windows? ›

De gemakkelijkste manier om er zeker van te zijn, is door vanaf de opdrachtprompt naar diskpart te gaan . Selecteer de schijf waarin u geïnteresseerd bent en selecteer vervolgens de partitie. Toon vervolgens details van de geselecteerde partitie om het type te vinden.

Wat is root in Linux? ›

Een Linux-VPS heeft een root-gebruiker, die je kunt vergelijken met de administrator op een Windows-computer. Deze root-gebruiker heeft standaard volledige toegang en rechten tot het besturingssysteem van je VPS (in tegenstelling tot andere gebruikers).

Wat is schijfbeheer in Linux? ›

Schijfbeheer is een belangrijke functionaliteit van het besturingssysteem die kan worden gebruikt om schijfpartities te maken, te verwijderen, te formatteren en nog veel meer . Hiermee kunnen gebruikers de verschillende schijven en functies beheren en bekijken, zoals het bekijken, maken, verwijderen en verkleinen van de partities die aan de schijfstations zijn gekoppeld.

Wat zijn partities in Linux? ›

Schijfpartitionering in Linux

In de meeste gevallen zijn grote opslagapparaten verdeeld in afzonderlijke secties die partities worden genoemd. Partitioneren stelt u ook in staat uw harde schijf op te delen in geïsoleerde secties, waarbij elke sectie zich gedraagt ​​als zijn eigen harde schijf.

Wat is een standaardpartitie in Linux? ›

De standaard rootpartitie (aangegeven met een enkele slash, /) is ongeveer 100-500 MB en bevat de systeemconfiguratiebestanden, de meeste basiscommando's en serverprogramma's, systeembibliotheken, wat tijdelijke ruimte en de homedirectory van de beheerder .

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 16/01/2024

Views: 6339

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.